| دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب || دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب || دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب || دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب || دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب || دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب |

صفحه اصلی

خطوط انتقال فاضلاب و پسآب

دستگاه تصفیه اب صنعتی

دستگاه تصفیه آب فوق خالص

 مخازن F.R.P

مقالات مفید درباره ما ارتباط با ما
 
| دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب |

دستگاه تصفیه و تولید اب معدنی و بطری :  

دستگاه تصفیه اب و تولید آب معدنی

خط تولید اب معدنی | قیمت خط تولید آب آشامیدنی | دستگاه تصفیه آب معدنی |  قیمت دستگاه تصفیه اب آب معدنی | فروش خط تولید اب معدنی و بسته بندی دست دوم | هزینه احداث کارخانه آب معدنی | شرایط اخذ مجوز کارخانه اب معدنی | دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب |

روش تولید اب معدنی و دستگاه های جانبی:

بخش اول
|  بخش دوم |  بخش سوم | بخش چهارم

بخش دوم - دستگاه تصفیه آب معدنی :  منبع : وب سایت شرکت فنی مهندس افشار

تکنولوژی و مراحل تولید آب معدنی را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود:

مرحله اول: آماده سازی و سالم سازی و تمیز و پر کردن آب معدنی
مرحله دوم: تهیه یا تولید ظروف مورد نیاز جهت بسته بندی آب

در ادامه به شرح مختصر روش تولید هر یک از دو بخش فوق اشاره می گردد.
 

مرحله اول: آماده سازی و سالم سازی و تمیز و پر کردن آب معدنی

الف: آماده سازی خط تولید آب معدنی و سالم سازی آب معدنی

در این قسمت آب معدنی هدایت شده از منابع آب معدنی طی مراحل زیر جهت انتقال به خط پرکن آماده میگردد ازآنجائی که بر اساس تعاریف انجام شده محصول آب معدنی آب طبیعی خارج شده از منابع آب (چشمه یا چاه) میباشد که بدون هیچگونه تغییری در ترکیبات شیمیایی آن پر شده باشد لذا جهت آماده سازی صرفا از مراحل زیر استفاده میگردد .

الف ) انتقال آب از منابع آب : تصفیه اب در این مرحله با توجه به محل استقرار چشمه و یا آب زیر زمینی آب از منابع مذکور به صور ت کاملا بهداشتی به منابع ذخیره آب هوایی یا زیر زمینی واحد منتقل میگردد . طی این مرحله ضمن ته نشینی مواد خارجی سنگین سعی میگردد از هر گونه آلودگی جنبی آب جلوگیری بعمل آید .

ب ) مخازن ذخیره آب :
" هزینه احداث کارخانه آب معدنی "جهت هدایت آب به داخل واحد از منابع هوایی یا زیر زمینی باید با توجه به ظرفیت خط تولید استفاده گردد و این منابع از هرگونه آلودگی شیمیائی و میکروبیولوژیک به دور باشند .

ج ) فیلتراسیون آب : جهت حذف مواد معلق و شناور در آب از فیلترهای شنی مناسب در این مرحله استفاده میشود این فیلترها طوری طراحی میشود که آب با فشار معینی از یک بستر شنی با سایزهای متفاوت عبور داده میشود و مواد معلق در آن حذف میگردد این فیلتر ها با مکانیسم یکسان به صور مختلفی ساخته میشود که صرفنظر از نوع آلودگی همگی دارای مکانیسم یکسان و مشابه هستند .

د ) تعدیل طعم رنگ و بوی آب (
puriffication) : جهت حذف هرگونه بو احتمالی در آب و همچنین حذف رنگهای احتمالی آن در این مرحله آب را از یک بستر کربن اکتیوعبور میدهند که طی آن از هر گونه بو و رنگ غیر طبیعی عاری میگردد

ه ) مرحله فیلتراسیون نهایی آب (
polishing) : طی این مرحله آب از یک فیلتر کارتریجی به نام پولیشر عبور داده میشود با توجه به اینکه این فیلترها بسیار ریز است ( در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میکرون ) آب از هرگونه مواد معلق که با چشم غیر مسلح قابل رویت نمیباشد عاری میگردد این فیلترها با مکانیسم یکسان ولی به اشکال مختلف ساخته میشوند .

و ) مرحله استریلیزاسیون آب : جهت حذف هرگونه آلودگی احتمالی میکروبی در آب و بهداشتی کردن آن از یک سیستم
uv استفاده میگردد در این مرحله آب با دبی و فشار معینی از یک بستر نور uv عبور داده میشود که طی زمان مذکور هرگونه آلودگی میکروبیولوژیکی آن از بین رفته و آب ۱۰۰٪ استریل و آماده پر کردن میباشد .

تصفیه آب

- شفاف کردن آب : ( clarification ) دستگاه تصفیه و تولید اب معدنی و بطری

ساده ترین راه برای جدا کردن مواد معلق آب وارد کردن در حوضچه های بزرگ میباشد که به این حوضچه ها اصطلاحا شفاف کننده (clarifier) گویند . این حوضچه ها بدودسته تقسیم میشوند :

۱) ته نشین کننده های ساکن : آب وارد شده به اینها چندین ساعت راکد میمانند تا مواد معلق آن ته نشین شوند .

۲) ته نشین کننده های مداوم : این ته نشین کننده ها که به فرم های مختلف ساخته میشوند آب را دائما تصفیه و شفاف میسازند . ته نشین کننده های ساکن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند و بیشتر ته نشین کننده های با جریان مداوم مورد مصرف دارد .

- مراحل شفاف سازی :" هزینه احداث کارخانه آب معدنی"

۱- برای خنثی کردن کاتیونهایی مثل Al وFe که جذب یونهای منفی ذرات سطحی میشوند از یونهای ساده یا کمپکس های هیدراته قوی استفاده میشود .

۲-" دستگاه اب شیرین کن صنعتی"  استفاده از ماده عالی محلول در آب که یونیزه شده و تولید یون مثبت نماید . این کاتیونها بار منفی ذرات آب را جذب کرده و مانع دفع بارهای هم نام ذرات آب میشود .

۳- استفاده از کاتیونهای معدنی که پس از جذب کدورت آبها هیدرولیز شده تا رسوب نامحلول بوجود آورند که در حین رسوب کردن سایز ذرات را با خود ته نشین نمایند . بعنوان نمونه میتوان از املاح Al یا آهن نام برد که بصورت هیدروکسید رسوب میکنند .

جداسازی مواد معلق در سه مرحله انعقاد لخته شدن و ته نشین سازی انجام میشود .

- انعقاد ( Cogaulation)

انعقاد عملی است که طی آن با خنثی سازی بار ذرات آنها را به حالت ناپایدار و فاقد بار کرده و مانع دفع ذرات شده در نتیجه ذرات در کنار هم مجتمع میشوند .

- لخته شدن ( Flocculation) " دستگاه تصفیه و تولید اب معدنی و بطری "

لخته شدن ذرات مرحله ای است که طی آن ذرات ناپایدار به یکدیگر متصل شده و لخته ایجاد مینماید .

- ته نشین سازی ( Sedaimentation)

مرحله ای است که مواد معلق لخته شده ته نشین میشود . در سالهای اخیر روش های ته نشین مداوم بر پایه روشهای بالا متداول گردیده و به منظور بالا بردن راندمان شفاف سازی آب به آن موا شیمیایی یا پلمیری بعنوان مواد منعقد کننده اضافه میکنند .

کلاویفایر (Clarifier) " فروش خط تولید اب معدنی و بسته بندی دست دوم "

معمولا ۴ عمل بطور همزمان در دستگاه کلاویفایر صورت میگیرد :

۱- منعقد کردن مواد معلق کلوئیدی

۲- لخته کردن مواد منعقد شده

۳- ته نشینی لخته تشکیل شده

۴- سرازیر شدن آب از حوضچه ته نشینی

۵- فیلتراسیون ( Filteration)

با انجام عمل انعقاد ته نشین سازی مواد معلق آب برای اکثر مصارف صنعتی مناسب میشود . چنانچه آب برای آشامیدن استفاده در دیگهای بخار برج های خنک کننده مصرف شوند باید مواد معلق آن را جدا کرد . میتوان این مواد معلق را با عبور دادن آب از فیلترهایی با درجه تخلخل متوسط فیلتر شنی عبور داد .

شن کواترز شن سیلیس زغال آنتراسیت کلسیت مگنتیت یا سایر مواد ممکن است برای فیلترها مورد استفاده قرار گیرد . معمولا در صنایع شنی سیلیس و انتراسیت بیشتر مصرف دارد .

- انواع فیلتر ها : " خطوط تولید آب معدنی "

فیلتر ها بدو دسته گراویتی و فشاری تفسیم میشوند :

 


        بخش اول / بخش دوم / بخش سوم / بخش چهارم


 

| دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب |
| دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب || دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب |

| دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب |

برای انتخاب یک دستگاه تصفیه اب صنعتی به چه نکاتی باید توجه کرد و شرکت سازنده به چه اطلاعاتی از طرف شما نیاز دارد ؟

کلیک کنید
 
بکارگیری UV در تصفیه اب صنعتی  
مخازن FRP چگونه عمل میکنند ؟  
آب نیمه سنگین  
تولید آب فوق خالص  
تولید آب مقطر  
خطوط انتقال پسآب و فاضلاب  
مقالات مفید و دانستنی ها  
انواع مخازن پلی اتیلن تک و چندلایه  
بویلرها و کولینگ تاورها برج خنک کننده  
انواع تهویه و هواکش صنعتی  
پیش تصفیه ها چگونه عمل میکنند  
دستگاه تصفیه اب صنعتی RO  
الکترودیونایزر چیست ؟  
فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها  
 دستگاه تصفیه اب خانگی RO  
سختی گیر شن و ماسه ، نرم کننده  
سختی گیر کربنی  
سختی گیر الکترومغناطیس  
تصفیه اب دریایی و آب شور به شیرین  
دستگاه پرکن بطری اب معدنی  
دستگاه تولید اب معدنی و پرکن بطری  
 دستگاه چربی گیر  
تصفیه اب استخرهای شنا  
تصفیه اب استخرهای پرورش آبزیان  
تصفیه اب کشاورزی و نباتات  
تصفیه اب مرغداری ها و مزایا  
تصفیه اب گاوداری ها و مزایا  
 تصفیه پکیچ ازن ژنراتور  
تصفیه پسآب های صنعتی  

 
 
 تصفیه اب به روش میکروب زدایی 1
 تصفیه آب به روش فیلتراسیون 2
 تصفیه پسآب های صنعتی 3
 تصفیه پکیچ ازن ژنراتور 4
 تصفیه آب برای بویلرها یا دیگ بخار 5
 دستگاه تصفیه آب کشاورزی 6
 دستگاه تصفیه آب استخرهای شنا 7
 دستگاه تصفیه آب پرورش آبزیان 8
 دستگاه چربی گیر 9
 دستگاه تصفیه آب دریایی 10
 دستگاه تصفیه آب معدنی و بطری 11
 دستگاه تصفیه اب خانگی RO 12
 دستگاه تولید آب مقطر 13
 دستگاه تولید آب فوق خالص 14
 دستگاه تصفیه آب صنایع و کارخانجات 15
 تصفیه آب به روش اسمزمعکوس 16
 انواع فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها 17
 انواع پیش تصفیه ها 18
 تصفیه آب به روش الکترودیونایزر 19
 دستگاه تصفیه اب صنعتی سیار 20
 سیستم کلر زنی 21
 انواع مخازن پلی اتیلن 22
 برج خنک کننده کولینگ تاور 23
 فیلترهای شنی و ماسه ای و سیلیس 24
 پیام مدیر عامل:
| دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب |


برای تصفیه آب ورودی به ساختمان از این سیستم میتوان استفاده نمود
| دستگاه تصفیه اب خانگی | خط تولید آب معدنی | خطوط تولید آب معدنی | دستگاه اب شیرین کن صنعتی | تصفیه اب | تصفیه آب |

دستگاه تصفیه اب صنعتی، اب شیرین کن، تصفیه اب با روش UV، دستگاه تصفیه اب و تولید اب فوق خالص و مقطر گیری، آزمایشگاهی، دستگاه تصفیه اب خانگی، دستگاه تصفیه و تولید آب معدنی، اسپتیک تانک

 

پیش تصفیه ها / سیلیس / دستگاه تصفیه اب خانگی / دستگاه تصفیه اب صنعتی / اب شیرین کن / سیستم سختی گیر مغناطیسی / اسپتیک تانک و چربی گیر / دستگاه ازن ژنراتور / ضد عفونی آب 

تمام حقوق این وب سایت و همچنین محتوای مطالب و عکس ها برای شرکت انرژی پویآب پارس با شماره ثبت 277709 محفوظ است
این وب سایت در سامانه رسمی سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و هرگونه کپی برداری از طریق دادگاه جرایم اینترنتی و مراجع ذیربط  قابل پیگرد می باشد