انلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب | دانلود مقاله | دانلود مقالات آب و فاضلاب |انلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب | دانلود مقاله | دانلود مقالات آب و فاضلاب |انلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب | دانلود مقاله | دانلود مقالات آب و فاضلاب |انلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب | دانلود مقاله | دانلود مقالات آب و فاضلاب |انلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب | دانلود مقاله | دانلود مقالات آب و فاضلاب |انلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب | دانلود مقاله | دانلود مقالات آب و فاضلاب |

صفحه اصلی

خطوط انتقال فاضلاب و پسآب

دستگاه تصفیه اب صنعتی

دستگاه تصفیه آب فوق خالص

 مخازن F.R.P

مقالات مفید درباره ما ارتباط با ما
 
دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب |

مقالات مفید صنعت اب و فاضلاب :  

مقالات مفید صنعتی آب و فاضلاب

بخش رایگان مقالات  دانلود
دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب | دانلود مقاله | دانلود مقالات آب و فاضلاب | جامع ترین مقاله تصفیه اب و فاضلاب | مقالات علمی و آموزشی تصفیه آب | دانلود مقالات آب و فاضلاب | مقالات آب | منابع آب در ایران | آب مایه حیات |

بازدید کننده گرامی :
تعداد 50 عدد مقاله با فرمت PDF در زمینه های مختلف اب و فرایند دستگاه های تصفیه اب صنعتی و ابشیرین کن های صنعتی و موارد و مطالبی که ما فکر کرده ایم در جهت رشد و ارتقاء اطلاعات عمومی جامعه و همکاران محترم در این صنعت فایده مند است را جمع آوری و برای فروش در دسترس شما بزرگواران قرار داده ایم.


قیمت مقالات:
1 - تمام مقالات ( 50 عدد ) : 2/000/000 ریال
2- برای خرید مقالات بصورت موردی یا تکی یا چندگانه با ما بصورت تلفنی تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید
 

ابشیرین کن جزیره خارک مقالات مفید صنعت آب و فاضلاب 1

 ارزش تغذیه ای اب و نقش مقاله علمی و پژوهشی

2
ارزيابي اقتصادي طراحي سيستم اسمز معكوس و سيستم دفع پساب آن در واحد توليد سوخت مايع 3
ارزيابي تاثير روش هاي تصفيه آب بر كيفيت نوشابه سایت مقالات علمی 4
ارزيابي روش هاي مختلف دفع پساب واحد اسمزمعكوس سایت مقالات فارسی 5
ارزيابي سيستم هاي اسمز معكوس در بهبود كيفيت آب مورد استفاده در مايع همودياليز بيمارستانها 6
ارزيابي عملكرد تركيب سيستم chp با آب شيرين كن اسمز معكوس جهت مصارف يك مجتمع مسكوني درتهران 7
ارزيابي عملكرد غشاي فيلتراسيون اسمز معكوس (RO) در حذف كروم از پساب صنايع آبكاري 8
ارزيابي عملكرد فرآيند اسمز معكوس در حذف آرسنيك از آب مقالات اب و فاضلاب 9
ارزیابی هزینه های نمک زدایی اب دانلود مقاله 10
استفاده از انرژي باد در فرآيند اسمز معكوس براي تهيه آب آشاميدني  دانلود مقالات آب و فاضلاب 11
استفاده از نانو فيلتراسيون در تصفيه آب هاي لب شور ( مطالعه موردي چاههاي كهورستان) 12
استفاده بهينه از غشاء هاي اسمز معكوس بوسيله جابجايي المنتها در درون pressure vessel 13
افزایش ظرفیت واحد اسمزمعکوس مقالات مفید صنعت اب و فاضلاب 14
انتخاب روش مناسب جهت تصفيه فاضلاب صنايع آبكاري به روشCP و SAW 15
اندازه گيري و كنترل TDS آب درسيستم هاي تصفيه آب اسمزمعكوس با توانايي حذف اثردما 16
بررسي امكان حذف نيترات از آب هاي زيرزميني با استفاده از پودر آهن جامع ترین مقاله تصفیه اب و فاضلاب 17
بررسي پارامترهاي موثر در افزايش راندمان تصفيه آب به روش اسمز معكوس 18
بررسي روش اسمزمعكوس، پارامترهاي مؤثر بر ان در جهت حذف نيترات از آب آشاميدني 19
بررسي فرآيند اسمز معكوس در حذف آرسنيك از آب آشاميدني  مقالات علمی و آموزشی تصفیه آب 20
بكارگيري غشاي اسمز معكوس درشفاف سازي آب پرس تفاله چغندرقند و استفاده مجدد آن دراستخراج قند 21
پيشزفت هاي اخيز در فزآي دنهاي غشايي بزاي تغليظ عصاره ميوه ها مقالات آب 22
پيشگيري از تشكيل جرم (رسوب) در سيستمهاي تصفيه آب R.O 23
پیشگیری از تشکیل رسوب در سیستم اسمزمعکوس 24
تاثير تزريق آب تصفيه شده به روش اسمز معكوس، در كاهش رسوبات ناشي از تزريق آب به مخازن نفت 25
تجربه راهبردی اب شیرین کن ها دانلود مقالات آب و فاضلاب 26
ترجمه نمک زدایی هسته ای اب مقالات مفید صنعت آب و فاضلاب 27
تصفيه پساب هاي نفتي با استفاده از فرآيندهاي تركيبي UF و RO 28
تصفيه و شيرين كردن آب هاي شور با استفاده غير مستقيم از انرژي خورشيدي در روش هاي ME، MSF و RO 29
جدا سازي و تصفيه اتيلن دي كلرايد (EDC) از پساب واحد توليديEDC و VCM مجتمع پتروشيمي به روش RO 30
جزیره قشم اب شیرین کن ها منابع آب در ایران 31
چگونگي كاربرد روش ZLD براي بهبود كيفيت پساب سيستم هاي اسمز معكوس( RO ) به منظور استفاده مجدد 32
حذف اكسيدهاي آهن از سطح غشاءهاي اسمز معكوس 33
حذف مواد رنگزاي راكتيو از پساب صنايع نساجي 34
روشهاي حذف كلر و كاهش TDS از آبهاي صنعتي مقالات مفید صنعت آب و فاضلاب 35
روشهاي شيرين سازي آب دريا (مطالعه موردي جزيره خارگ) 36
ساخت غشاء پليمري به منظور حذف نيترات از آب با استفاده از روش اسمز معكوس 37
شاخص SDI 38
ضرورت بكارگيري آب شيرين كن هاي خورشيدي جهت تأمين آب مورد نياز كشور در راستاي توسعه پايدار 39
طراحی سیستم اسمزمعکوس با روزا 40
كاربرد فناوري نانو در تصفيه آب  آب مایه حیات 41
كنترل گرفتگي غشاء هاي اسمز معكوس به روش اسمز مستقيم 42
مدلسازي آب شيرين كن با استفاده از مدلهاي TORAY ,ROSA به منظور تهيه آب آشاميدني در منطقه جاسك 43
مديريت آب مصرفي با بازيابي پساب سيستم تصفيه آب بخش دياليزبيمارستان امام رضا(ع) لارستان 44
معرفی روزا بطور خلاصه مقالات مفید صنعت آب و فاضلاب 45
معرفي سيستم اسمز مستقيم و كاربردهاي آن دربخش توليدآب شرب 46
نمک زدایی اب حال و اینده 47
هزینه های نمک زدایی اب مقالات مفید صنعت آب و فاضلاب 48
بررسي كارايي سيستمهاي تصفيه آب با روش اسمز معكوس RO مورد استفاده در مشهد سال 1389 49
اب شیرین کن های شهری و روستایی ایران 50

دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب |دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب |دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب |

دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب |
دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب |دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب |

دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب |

برای انتخاب یک دستگاه تصفیه اب صنعتی به چه نکاتی باید توجه کرد و شرکت سازنده به چه اطلاعاتی از طرف شما نیاز دارد ؟

کلیک کنید
 
بکارگیری UV در تصفیه اب صنعتی  
مخازن FRP چگونه عمل میکنند ؟  
آب نیمه سنگین  
تولید آب فوق خالص  
تولید آب مقطر  
خطوط انتقال پسآب و فاضلاب  
مقالات مفید و دانستنی ها  
انواع مخازن پلی اتیلن تک و چندلایه  
بویلرها و کولینگ تاورها  
انواع تهویه و هواکش صنعتی  
پیش تصفیه ها چگونه عمل میکنند  
دستگاه تصفیه اب صنعتی RO  
الکترودیونایزر چیست ؟  
فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها  
دستگاه تصفیه آب خانگی  
سختی گیر شن و ماسه ، نرم کننده  
سختی گیر کربنی  
سختی گیر الکترومغناطیس  
تصفیه اب دریایی و آب شور به شیرین  
تولید اب معدنی و پرکن بطری اب  
دستگاه پرکن بطری اب معدنی  
 دستگاه چربی گیر  
تصفیه اب استخرهای شنا  
تصفیه اب استخرهای پرورش آبزیان  
تصفیه اب کشاورزی و نباتات  
تصفیه اب مرغداری ها و مزایا  
تصفیه اب گاوداری ها و مزایا  
تصفیه پکیچ ازن ژنراتور و ازن دهی  
 تصفیه پسآب های صنعتی  

 
 
 تصفیه اب به روش میکروب زدایی 1
 تصفیه آب به روش فیلتراسیون 2
 تصفیه پسآب های صنعتی 3
 تصفیه پکیچ ازن ژنراتور 4
 تصفیه آب برای بویلرها یا دیگ بخار 5
 دستگاه تصفیه آب کشاورزی 6
 دستگاه تصفیه آب استخرهای شنا 7
 دستگاه تصفیه آب پرورش آبزیان 8
 دستگاه چربی گیر 9
 دستگاه تصفیه آب دریایی 10
 دستگاه تصفیه آب معدنی و بطری 11
 دستگاه تصفیه آب خانگی 12
 دستگاه تولید آب مقطر 13
 دستگاه تولید آب فوق خالص 14
 دستگاه تصفیه آب صنایع و کارخانجات 15
 تصفیه آب به روش اسمزمعکوس 16
 انواع فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها 17
 انواع پیش تصفیه ها 18
 تصفیه آب به روش الکترودیونایزر 19
 دستگاه تصفیه اب صنعتی سیار 20
 سیستم کلر زنی 21
 انواع مخازن پلی اتیلن 22
 برج خنک کننده کولینگ تاور 23
 فیلترهای شنی و ماسه ای و سیلیس 24
 پیام مدیر عامل:
دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب |


برای تصفیه آب ورودی به ساختمان از این سیستم میتوان استفاده نمود
دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله فارسی |  مقاله علمی پژوهشی |  سایت مقالات علمی | سایت مقالات فارسی | مقالات اب و فاضلاب |

دستگاه تصفیه اب صنعتی، اب شیرین کن، تصفیه اب با روش UV، دستگاه تصفیه اب و تولید اب فوق خالص و مقطر گیری، آزمایشگاهی

 

پیش تصفیه ها / سیلیس / دستگاه تصفیه اب خانگی / دستگاه تصفیه اب صنعتی / اب شیرین کن / سیستم سختی گیر مغناطیسی / اسپتیک تانک و چربی گیر / دستگاه ازن ژنراتور / ضد عفونی آب 

تمام حقوق این وب سایت و همچنین محتوای مطالب و عکس ها برای شرکت انرژی پویآب پارس با شماره ثبت 277709 محفوظ است
این وب سایت در سامانه رسمی سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و هرگونه کپی برداری از طریق دادگاه جرایم اینترنتی و مراجع ذیربط  قابل پیگرد می باشد