پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور

صفحه اصلی

خطوط انتقال فاضلاب و پسآب

دستگاه تصفیه اب صنعتی

دستگاه تصفیه آب فوق خالص

 مخازن F.R.P

مقالات مفید درباره ما ارتباط با ما
 
پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور

تصفیه پکیچ ازن ژنراتور :  

پکیج ازن ژنراتور

- بخش اول / بخش دوم  
پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور

1- ازن ژنراتور چیست ؟ / قیمت پکیج ازن ژنراتور  /  قیمت دستگاه ازن ساز  /  ژنراتور ازون خانگی
2-
دستگاه ازن ساز صنعتی / قیمت دستگاه ازن ساز استخر / مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور  

- در دستگاه های پکیج ازن ژنراتور یا ازن دهی از روش Corona Discharge استفاده میشود که در این روش از حالت و مشابه سازی رعد و برق آسمان الگو برداری شده است . این رعد و برق ساختگی در دستگاه های پکیج ازن ژنراتور یا ازن دهی کاملا بدون صدا می باشد به این صورت که ولتاژ برق با استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ بالا افزایش می یابد و در الکترود دستگاه هزاران هزار بار در هر ثانیه تولید رعد و برق های کوچک مینماید که به این روش تبدیل اکسیژن به ازن میگویند.

الف : کاربرد ازن ژنراتور در هوا  
( در مقیاس های خانگی و صنعتی )
ب   : استفاده ازن ژنراتور و ازن دهی در هوا ( گلخانه ها، کشاورزی )
ج   : استفاده ازن ژنراتور و ازن دهی در آب ( استخرها و حوضچه ها )

الف ) تصاویر زیر مربوط به ازن ژنراتور هوا در مقیاس خانگی  می باشند :

پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور

 مزایا و خواص گاز ازن پکیج تزریق ازن :
1- ازن یک نوع ضدعفونی بسیار انعطاف پذیر است و بسته به موارد استعمال، کاربردهای زیادی در ضدعفونی آب و هوا و محیط (دیوارها، کف زمین و سطوح)، لباس کار و لوازم مختلف و مواد دیگر را دارا میباشد.
2- ازن به مانند ضد عفونی کننده های دیگر مانند کلر یا فرمالین و مواد شیمیایی دیگر هیچگونه مواد مضر یا سمی تولید و برجای نمیگذارد.
3- گاز ازن از هوا سنگین تر است، ازن در غلظت های کم بی رنگ ولی در غلظت های بالا به رنگ ابی روشن می باشد.
4- ازن بو ندارد و بوی آن به مانند بویی است که پس از تخلیه الکتریکی در هوا به مشام می رسد.
5- ازن در دمای معمولی به حالت گاز است و نقطه جوش آن منفی 112 و نقطه ی ذوب آن منفی 251 است .
6- درجه سانتیگراد و چگالی ازن یک و نیم برابر اکسیژن در حالت های استاندارد است .

الف ) تصاویر زیر مربوط به ازن ژنراتور هوا در مقیاس اداری می باشند :

پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور

مهمترین مزایای اصلی گاز ازن به عنوان یک ضد عفونی کننده :
1- دستگاه تصفیه پیکج ازن ژنراتور و ازن دهی قدرت اکسید کنندگی بالایی دارد و تا 3000 برابر قوی تر از کلر می باشد
2- بر اکثر میکروارگانیزم ها تاثیر زیادی دارد و قدرت کشندگی و حذف میکروبها و باکتری ها تا 3000 برابر و ویروسها تا 1000 برابر سریتر و قوی تر از ماده ضدعفونی کلر است .
3- دستگاه تصفیه پیکج ازن ژنراتور و ازن دهی از قدرت و سرعت بالاتری نسبت به کلر و هیپوکاریت ها دارد .
4- به طور سریع و قوی قارچها، کپک ها جلبک ها، هاگ ها را حذف کرده و بوی عرق را نیز از بین میبرد ،دستگاه تصفیه پیکج ازن ژنراتور و ازن دهی بصورت مناسب و مفید برای استخرها استفاده میشود.
5- استفاده از دستگاه تصفیه پیکج ازن ژنراتور و ازن دهی به استخرها دیواره های داخلی استخر را به مانند کلر یا جوش شیرین از بین نمیبرد و خورندگی ایجاد نمیکند .
6- استفاده از دستگاه تصفیه پیکج ازن ژنراتور و ازن دهی در استخرها سوزش در چشم و بینی را تا 90% کاهش میدهد و نسبت به مواد شیمیایی دیگر عوارض خارجی ندارد .
7- دستگاه تصفیه پیکج ازن ژنراتور و ازن دهی یکی از روش های استریل کردن بدون بو و ایجاد مزاحمت است .
8- از دستگاه تصفیه پیکج ازن ژنراتور و ازن دهی میتوانید در محیط های بسته و باز بطور مرتب استفاده نمایید .

الف ) تصاویر زیر مربوط به ازن ژنراتور هوا در مقیاس صنعتی می باشند :

پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور


بخش دوم :
ب   : استفاده ازن ژنراتور و ازدن هی در آب
( گلخانه ها، کشاورزی، استخرها )


 

پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور
پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور کیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز

پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور

برای انتخاب یک دستگاه تصفیه اب صنعتی به چه نکاتی باید توجه کرد و شرکت سازنده به چه اطلاعاتی از طرف شما نیاز دارد ؟

کلیک کنید
 
بکارگیری UV در تصفیه اب صنعتی  
مخازن FRP چگونه عمل میکنند ؟  
آب نیمه سنگین  
تولید آب فوق خالص  
تولید آب مقطر  
خطوط انتقال پسآب و فاضلاب  
مقالات مفید و دانستنی ها  
انواع مخازن پلی اتیلن تک و چندلایه  
بویلرها و کولینگ تاورها  
سیستم های گرمایشی و سرمایشی  
پیش تصفیه ها چگونه عمل میکنند  
دستگاه تصفیه اب صنعتی RO  
الکترودیونایزر چیست ؟  
فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها  
دستگاه تصفیه اب خانگی RO  
سختی گیر شن و ماسه ، نرم کننده  
سختی گیر کربنی  
سختی گیر الکترومغناطیس  
تصفیه اب دریایی و آب شور به شیرین  
دستگاه پرکن بطری اب معدنی  
دستگاه تولید اب معدنی و پرکن بطری  
 دستگاه چربی گیر  
تصفیه اب استخرهای شنا  
تصفیه اب استخرهای پرورش آبزیان  
تصفیه اب کشاورزی و نباتات  
تصفیه اب مرغداری ها و مزایا  
تصفیه اب گاوداری ها و مزایا  
 تصفیه پکیچ ازن ژنراتور  
تصفیه پسآب های صنعتی  

 
 
 تصفیه اب به روش میکروب زدایی 1
 تصفیه آب به روش فیلتراسیون 2
 تصفیه پسآب های صنعتی 3
 تصفیه پکیچ ازن ژنراتور 4
 تصفیه آب برای بویلرها یا دیگ بخار 5
 دستگاه تصفیه آب کشاورزی 6
 دستگاه تصفیه آب استخرهای شنا 7
 دستگاه تصفیه آب پرورش آبزیان 8
 دستگاه چربی گیر 9
 دستگاه تصفیه آب دریایی 10
 دستگاه تصفیه آب معدنی و بطری 11
 دستگاه تصفیه اب خانگی RO 12
 دستگاه تولید آب مقطر 13
 دستگاه تولید آب فوق خالص 14
 دستگاه تصفیه آب صنایع و کارخانجات 15
 تصفیه آب به روش اسمزمعکوس 16
 انواع فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها 17
 انواع پیش تصفیه ها 18
 تصفیه آب به روش الکترودیونایزر 19
 دستگاه تصفیه اب صنعتی سیار 20
 سیستم کلر زنی 21
 انواع مخازن پلی اتیلن 22
 برج خنک کننده کولینگ تاور 23
 فیلترهای شنی و ماسه ای و سیلیس 24
 پیام مدیر عامل:
پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور


برای تصفیه آب ورودی به ساختمان از این سیستم میتوان استفاده نمود
پکیج ازن ژنراتور | ازن ژنراتور چیست ؟ | قیمت پکیج ازن ژنراتور |  قیمت دستگاه ازن ساز | ژنراتور ازون خانگی دستگاه ازن ساز صنعتی | قیمت دستگاه ازن ساز استخر | مزایا و خواص تصفیه پکیج ازن ژنراتور

دستگاه تصفیه اب صنعتی، اب شیرین کن، تصفیه اب با روش UV، دستگاه تصفیه اب و تولید اب فوق خالص و مقطر گیری، آزمایشگاهی

 

پیش تصفیه ها / سیلیس / دستگاه تصفیه اب خانگی / دستگاه تصفیه اب صنعتی / اب شیرین کن / سیستم سختی گیر مغناطیسی / اسپتیک تانک و چربی گیر / دستگاه ازن ژنراتور / ضد عفونی آب 
 

تمام حقوق این وب سایت و همچنین محتوای مطالب و عکس ها برای شرکت انرژی پویآب پارس با شماره ثبت 277709 محفوظ است
این وب سایت در سامانه رسمی سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و هرگونه کپی برداری از طریق دادگاه جرایم اینترنتی و مراجع ذیربط  قابل پیگرد می باشد