| ***تصفیه فاضلاب*** | پساب روستایی | ** تصفیه فاضلاب صنعتی ** | ** خطوط تصفیه فاضلاب ** || ***تصفیه فاضلاب*** | پساب روستایی | ** تصفیه فاضلاب صنعتی ** | ** خطوط تصفیه فاضلاب ** || ***تصفیه فاضلاب*** | پساب روستایی | ** تصفیه فاضلاب صنعتی ** | ** خطوط تصفیه فاضلاب ** || ***تصفیه فاضلاب*** | پساب روستایی | ** تصفیه فاضلاب صنعتی ** | ** خطوط تصفیه فاضلاب ** || ***تصفیه فاضلاب*** | پساب روستایی | ** تصفیه فاضلاب صنعتی ** | ** خطوط تصفیه فاضلاب ** || ***تصفیه فاضلاب*** | پساب روستایی | ** تصفیه فاضلاب صنعتی ** | ** خطوط تصفیه فاضلاب ** |

صفحه اصلی

خطوط انتقال فاضلاب و پسآب

دستگاه تصفیه اب صنعتی

دستگاه تصفیه آب فوق خالص

 مخازن F.R.P

مقالات مفید درباره ما ارتباط با ما
 
جایگزینی خطوط انتقال آب و فاضلاب | تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندها | شبکه جمع آوری فاضلاب و پسماندها |

خطوط انتقال فاضلاب و پساب   :  

تصفیه فاضلاب

طراحی و برنامه ریزی و سرمایه گذاری در صنعت آب و فاضلاب و مخصوصا پروژه های شبکه و خطوط انتقال اب و فاضلاب و پسماندها بمانند سایر زمینه های کاری ما جز فعالیت های ما بوده و سعی کرده ایم در این مهم از بهترین کارشناسان در حوزه های طراحی و اجرای خطوط آب و فاضلاب استفاده نماییم.

با بیش از یک دهه در صنعت آب و فاضلاب
خدمات ما در این حوزه عبارتند از :

جایگزینی خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندهای قدیمی و فرسوده با سیستم جدید

1
تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندها 2
شبکه جمع آوری فاضلاب و پسماندها بمنظور تصفیه و تفکیک پذیری در مراکز تصفیه پسآب 3
اجرای شبکه های جمع آوری آب های سطحی 4
جمع آوری پساب و فاضلاب صنایع کوچک و بزرگ بمنظور تصفیه و استفاد مجدد در خطوط تولید بمنظور صرفه جویی 5
تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه توسعه تاسیسات و ظرفیت های آب و فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب 6
اجرای طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، شبکه های آبرسانی، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ، ساختمانهای اداری و انبارها 7

انجام برنامه زمان بندی بررسی نحوه پیشرفت پروژه ها

8
رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرحها و تصفیه فاضلاب 9
استفاده از تکنولوژی پیشرفته مناسب و استانداردهای فنی 10
طراحی و انجام مطالعات ، نقشه های مربوط به تصفیه خانه ها و تاسیسات آب و فاضلاب 11
ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب شهری ، احداث مخازن سیلابی و ذخیره آب عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جانبی 12
تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرحهای فاضلاب، ارزیابی فنی و تخصصی 13
برنامه ریزی و اجرای  شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه ها و تاسیسات جنبی 14

به طور ساده فاضلابها ، پسابهای ناشی از فعالیتها و اعمال انسانی می باشد . فاضلابها  را بر اساس نحوۀ ایجاد به سه گروه عمده تقسیم بندی می کنند : خانگی ، صنعتی و سطحی

1- فاضلابهای خانگی : شامل پسابهای سرویس های بهداشتی منازل مسکونی شهرنشینان مانند توالت ها ، حمام ها و... می باشد.البته پسابهای مغازه ها ، فروشگاهها ، مؤسسات آموزشی ، تعمیرگاهها را نیز جزوء این دسته از فاضلابها قرار می دهند.

2- فاضلابهای صنعتی :  این دسته از فاضلابها در نتیجه فعالیتهای کارگاهها ، کارخانه ها و سایر مراکز صنعتی می باشد که بر اساس نوع فراورده تولید شده مراکز صنعتی خواص این گونه فاضلابها نیز متفاوت است .  تصفیه فاضلاب

3- فاضلابهای سطحی : این دسته از فاضلابها ، شامل آبهای ناشی از بارندگی ، ذوب برف و یخ در معابر شهری می باشد . این آبها به دلیل وجود آلودگی هوا ، محیط شهری از غلظت آلودگی خاص خود برخوردار است. البته به گروه می توان آبهای جاری در کانالها و جویها را اضافه کرد .

این گروههای عمده  باهم تفاوتهایی دارند که ناشی از رنگ ، بو، غلضت ، مواد خارجی موجود در فاضلاب و .... می باشد . ذکر این ویژگی ها در این برحه از زمان باعث به درازا کشیده شدن بحث و گمراه شدن از مبحث اصلی می گردد . به همین دلیل از ذکر آنها خودداری می کنیم .( برای کسب اطلاع بیشتر به مجموعه کتابهای سبز شهرداری شماره 8 مراجعه فرمایید) ولی می توان به مورد زیر را که در تصفیه فاضلابها دخیل می باشد ، اشاره نمود :

مهم ترين اجزای تشکيل دهنده فاضلاب :
جامدات معلق: عمدتاً شامل پسماندهای غذايي، فضولات بدن انسان، کاغذ، پارچه و ذرات خاک می باشد.
مواد آلی فاضلاب : عمدتاً شامل پروتئينها (40 تا 60 درصد)، کربوهيدراتها (25 تا 50 درصد) و ليپيدها (تقريباً 10درصد)

عوامل بيماريزا: انواع عوامل بيماريزا با منشأ آبی يافت می شوند که شامل باکتريها، ويروسها، پرتوزوآ و انگلها می باشند.
آنچه در این مقاله سعی شده به آن اشاره گردد ، نحوه جمع آوری ، دفع و تصفیه این گونه فاضلابهاست .

تصفيه اوليه:  هدف جداسازی مواد جامد از فاضلاب ورودی و جدا کردن نخاله های بزرگ توسط غربالها و يا خرد کردن آنها با تجهيزات خرد کننده ، جداسازی جامدهای معدنی در کانالهای دانه گير و بيشتر جامدات معلق آلی با ته نشينی ، جداسازی تقريباً نيمی از جامدات معلق که تقريباً 30% BOD کل فاضلاب ورودی را تشکيل می دهند.

مراحل تصفیه اولیه و تصفیه فاضلاب  :

1) غربال کردن يا آشغال گيری

2) خرد کردن

3) شن گيری يا حذف دانه

4) اندازه گيری جريان

5) ته نشين سازی مقدماتی

 تصفيه ثانويه : تبديل بيولوژيکی مواد آلي کلوئيدی و محلول به جرم زنده که بعداً به وسيله ته نشين سازی جدا می شود. تماس بين ميکروارگانيسم ها و مواد آلی در اثر معلق بودن جرم زنده در فاضلاب و يا عبور فاضلاب از سطح جرم زنده چسبيده به سطوح جامد معروفترين سيستم جرم زنده معلق لجن فعال می باشد.جرم زنده توليد شده توسط کاتابوليسم خود خوری و يا ساير ميکروارگانيسم ها قابل تجزيه می باشد.  
معمولاً تصفيه بيشتر لجن ثانوی توسط فرايندها بيولوژيکی بی هوازی صورت می گيرد. محصولات نهايي گازی شکل، متان، دی اکسيد کربن و مايعات و جامدات بی اثر توليد می شوند. متان دارای ارزش حرارتی است.مايعات با غلظت های بالای ترکيبات آلی به واحد تصفيه بازگردانده می شوند. جامدات با مقدار زيادی از ترکيبات معدنی به عنوان تنظيم کننده مواد خاک و يا کود در زمينهای کشاورزی مصرف می شوند. بقيه جامدات را با سوزاندن و دفن بهداشتی دفع می کنند.
گاهی تصفيه اوليه و ثانويه همراه با هم انجام می شود.. فاضلاب در حوضچه های اکسيداسيون ريخته می شود و فاضلاب در سطح به طور هوازی و در عمق به صورت غيرهوازی تجزيه می شود در سيستم لاگون هوادهی شده، اکسيژن در اثر هوادهی مکانيکی تأمين می شود و تجزيه در کل عمق برکه به صورت هوازی می باشد. در اغلب موارد
تصفیه فاضلاب  ثانويه جهت دستيابی به استانداردهای جريان خروجی کافی می باشد.

مراحل تصفیه ثانویه :
1
) جريان خروجی از تصفيه اوليه هنوز دارای 40 تا 50 درصد از مواد جامدمعلق و تقريباً تمام مواد آلی و معدنی محلول اوليه می باشد. جهت حذف مواد آلی در تصفيه ثانويه از فرايندهای فيزيکی، شيميايي و يا بيولوژيکی استفاده می شود

2) لجن فعال   3) هوادهی لجن فعال   4) برکه ها و لاگونها     5) گندزدايي جريانهای خروجی    6) تصفيه و دفع لجن

7) تغليظ لجن    8) شناور سازی    9) هضم لجن    10) دفع لجن     ( ادامه مطالب در بخش سوم )

 

      بخش اول  /   بخش دوم   /  سوم  

جایگزینی خطوط انتقال آب و فاضلاب | تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندها | شبکه جمع آوری فاضلاب و پسماندها |
جایگزینی خطوط انتقال آب و فاضلاب | تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندها | شبکه جمع آوری فاضلاب و پسماندها |جایگزینی خطوط انتقال آب و فاضلاب | تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندها | شبکه جمع آوری فاضلاب و پسماندها |

جایگزینی خطوط انتقال آب و فاضلاب | تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندها | شبکه جمع آوری فاضلاب و پسماندها |

برای انتخاب یک دستگاه تصفیه اب صنعتی به چه نکاتی باید توجه کرد و شرکت سازنده به چه اطلاعاتی از طرف شما نیاز دارد ؟

کلیک کنید
 
بکارگیری UV در تصفیه اب صنعتی  
مخازن FRP چگونه عمل میکنند ؟  
آب نیمه سنگین  
تولید آب فوق خالص  
تولید آب مقطر  
خطوط انتقال پسآب و فاضلاب  
مقالات مفید و دانستنی ها  
انواع مخازن پلی اتیلن تک و چندلایه  
بویلرها و کولینگ تاورها  
انواع تهویه و هواکش صنعتی  
پیش تصفیه ها چگونه عمل میکنند  
دستگاه تصفیه اب صنعتی RO  
الکترودیونایزر چیست ؟  
فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها  
 دستگاه تصفیه اب خانگی  
سختی گیر شن و ماسه ، نرم کننده  
سختی گیر کربنی  
سختی گیر الکترومغناطیس  
تصفیه اب دریایی و آب شور به شیرین  
دستگاه پرکن بطری اب معدنی  
تولید اب معدنی و پرکن بطری اب  
 دستگاه چربی گیر  
تصفیه اب استخرهای شنا  
تصفیه اب استخرهای پرورش آبزیان  
تصفیه اب کشاورزی و نباتات  
تصفیه اب مرغداری ها و مزایا  
تصفیه اب گاوداری ها و مزایا  
تصفیه پکیچ ازن ژنراتور و ازن دهی  
 تصفیه پسآب های صنعتی  

 
 
 تصفیه اب به روش میکروب زدایی 1
 تصفیه آب به روش فیلتراسیون 2
 تصفیه پسآب های صنعتی 3
 تصفیه پکیچ ازن ژنراتور 4
  تصفیه آب برای بویلرها یا دیگ بخار 5
 دستگاه تصفیه آب کشاورزی 6
 دستگاه تصفیه آب استخرهای شنا 7
 دستگاه تصفیه آب پرورش آبزیان 8
 دستگاه چربی گیر 9
 دستگاه تصفیه آب دریایی 10
 دستگاه تصفیه آب معدنی و بطری 11
 دستگاه تصفیه اب خانگی 12
 دستگاه تولید آب مقطر 13
 دستگاه تولید آب فوق خالص 14
 دستگاه تصفیه آب صنایع و کارخانجات 15
 تصفیه آب به روش اسمزمعکوس 16
 انواع فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها 17
 انواع پیش تصفیه ها 18
 تصفیه آب به روش الکترودیونایزر 19
 دستگاه تصفیه اب صنعتی سیار 20
 سیستم کلر زنی 21
 انواع مخازن پلی اتیلن 22
 برج خنک کننده کولینگ تاور 23
 فیلترهای شنی و ماسه ای و سیلیس 24
 پیام مدیر عامل:
جایگزینی خطوط انتقال آب و فاضلاب | تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندها | شبکه جمع آوری فاضلاب و پسماندها |


برای تصفیه آب ورودی به ساختمان از این سیستم میتوان استفاده نمود
جایگزینی خطوط انتقال آب و فاضلاب | تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندها | شبکه جمع آوری فاضلاب و پسماندها |

دستگاه تصفیه اب صنعتی، اب شیرین کن، تصفیه اب با روش UV، دستگاه تصفیه اب و تولید اب فوق خالص و مقطر گیری، آزمایشگاهی

 

پیش تصفیه ها / سیلیس / دستگاه تصفیه اب خانگی / دستگاه تصفیه اب صنعتی / اب شیرین کن / سیستم سختی گیر مغناطیسی / اسپتیک تانک و چربی گیر / دستگاه ازن ژنراتور / ضد عفونی آب 
 

تمام حقوق این وب سایت و همچنین محتوای مطالب و عکس ها برای شرکت انرژی پویآب پارس با شماره ثبت 277709 محفوظ است
این وب سایت در سامانه رسمی سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و هرگونه کپی برداری از طریق دادگاه جرایم اینترنتی و مراجع ذیربط  قابل پیگرد می باشد